NE PŘEHRADĚ

 

 

 

Mlýn Slapnice leží v malebném údolí Zbirožského potoka, který se ani ne kilometr pod mlýnem vlévá do Berounky.

 

Už celé století padají návrhy na vybudování přehrady na Berounce. Co se nepovedlo nacistům ani komunistům, znovu v roce 2016 navrhlo Povodí Vltavy s.p. Zvolilo si k tomu ideální datum 25.2. Je to velmi symbolické, komunisti od tohoto puče začali znárodňovat, vyvlastňovat a kolektivizovat; studie kterou předložilo Povodí počítá se zbořením všeho na dně nádrže, a s nuceným vystěhováním a vyvlastněním zde žijícíh lidí.

Důvodem má být ochrana obcí od Srbska ku Praze před povodněmi. Zajímavé je, že se neargumentuje ochranou obcí od Křivoklátu po Beroun...

 

Především si myslíme, že Povodí zcela selhalo při regulaci zástavby na dolním toku Berounky, kde, jak se můžete podívat, se často staví v záplavových zónách (Dobřichovice aj.). Jednoduše řečeno: Povodí je neschopné a jeho nechopnost odneseme my, kteří bydlíme na horním toku Berounky.

 

  • V následujících položkách jsme proto připravili argumenty, proč si myslíme, že studie retenční nádrže Vodní dílo Křivoklát je velmi zákeřný plán na vraždu krajiny Oty Pavla.

 

  • Dále jsme vytvořili petici, která je již podepisována a Vy si ji můžete stáhnout v další položce na tomto webu.